Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
Štát:
Nórske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Agder University College
MENDELU
1
Aurora Landskap AS
ZF1
Inland Norway University of Applied Sciences
PEF
4
Norwegian University of Life Sciences
AF,LDF3
Norwegian University of Science and Technology
LDF
1
University of Bergen
MENDELU
4
University of Tromso
ZF
1