Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
Štát: Nórske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Agder University CollegeMENDELU1
Aurora Landskap ASZF1
Inland Norway University of Applied SciencesPEF4
Norwegian University of Life SciencesAF,LDF3
Norwegian University of Science and TechnologyLDF1
University of BergenMENDELU4
University of TromsoZF1