Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
Stát:
Norské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Agder University CollegeMENDELU
1
Aurora Landskap AS
ZF
1
Inland Norway University of Applied Sciences
PEF
4
Norwegian University of Life SciencesAF,LDF3
Norwegian University of Science and Technology
LDF
1
University of Bergen
MENDELU
4
University of Tromso
ZF
1