Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

V stĺpci Odkedy je uvedený dátum začiatku dohody a v stĺpci Dokedy potom dátum ukončenia dohody. Stĺpce Koordinátor programu a Administratíva obsahujú mená pracovníkov, ktorí majú alebo mali danú dohodu na starosti. Stĺpec Počet študentov udáva, koľko študentov sa danej dohody zúčastnilo. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte študentov, ktorí využili danú dohodu.

Dohoda: 64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
Štát: Nórske kráľovstvo
Inštitúcia: Norwegian University of Life Sciences

FakultaOdkedyDokedyKoordinátor programuAdministratívaPočet študentovZvoliť
AF1
LDF01. 04. 201030. 06. 20132