Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Nórske kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Inland Norway University of Applied Sciences
PEF,FRRMS,LDF
10
Norwegian University of Life Sciences
LDF,ZF2