Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát: Nórske kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Inland Norway University of Applied SciencesPEF,FRRMS,LDF10
Norwegian University of Life SciencesLDF,ZF2