Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát:
Norské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Inland Norway University of Applied SciencesPEF,FRRMS,LDF
10
Norwegian University of Life SciencesLDF,ZF2