Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Artesis Plantijn Hogeschool AntwerpenPEF
0
Ghent University
LDF,REK
1
Haute Ecole Ephec University College
PEF,REK
0
Haute Ecole Libre Mosane
PEF,REK,ICV
7
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet
AF,LDF,REK
1
Thomas More Kempen
PEF,REK,ICV
12
Thomas More Mechelen-Antwerpen
PEF,REK
4
UC Leuven Limburg
PEF,REK
1
University of Antwerp
LDF,REK,ICV
1