Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát: Belgické království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
PEF0
Ghent UniversityLDF,REK
1
Haute Ecole Ephec University CollegePEF,REK0
Haute Ecole Libre MosanePEF,REK,ICV
7
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet
AF,LDF,REK
1
Thomas More Kempen
PEF,REK,ICV
12
Thomas More Mechelen-AntwerpenPEF,REK4
UC Leuven Limburg
PEF,REK
1
University of Antwerp
LDF,REK,ICV
1