Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Belgické kráľovstvo
Inštitúcia: Ghent University

Fakulta
Odkedy
Dokedy
Koordinátor
Počet študentov
Zvoliť
REK
29. 11. 2013
30. 09. 2021
0
LDF
29. 11. 2013
30. 09. 2021
Mgr. Ing. David Sís1