Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Erasmus Hogeschool Brussel
PEF2
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - CondorcetMENDELU,REK
0
Hogeschool PXL
PEF
9
Howest University College
PEF
31
ICHEC - Institut Catholique Hautes Etudes Commerciales
MENDELU
1
UC Leuven Limburg
MENDELU
2
University of Antwerp
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0