Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
61|rozvojový projekt MŠMT
Štát:
Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Brno Universities Summer School on Regional Studies
PEF
0
Letní škola Evropské integrace
MENDELU
10