Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Ghent University
MENDELU
11
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet
AF
0