Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát:
Belgické kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
EILC jazykový kurz Belgické království
MENDELU
2
Ghent University
FRRMS,LDF
5
Haute Ecole Libre Mosane
PEF3
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - CondorcetAF,LDF
0
Thomas More Kempen
PEF,FRRMS7
University of Antwerp
AF,FRRMS,LDF,ICV
4