Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát:
Belgické království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
EILC jazykový kurz Belgické království
MENDELU
2
Ghent University
FRRMS,LDF
5
Haute Ecole Libre MosanePEF
3
Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet
AF,LDF
0
Thomas More Kempen
PEF,FRRMS
7
University of Antwerp
AF,FRRMS,LDF,ICV
4