Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Nigérijská federatívna republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of AbujaPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
University of Agriculture, AbeokutaPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0