Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Aeres University of Applied SciencesAF,FRRMS,LDF,REK2
DBC UniversityFRRMS,REK0
Fontys University of Applied Sciences (School of Economics Tilburg)PEF,REK11
HAS University of Applied SciencesZF,REK1
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesLDF,ZF,REK5
Wageningen UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK24