Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Aeres University of Applied SciencesPEF,AF5
Bedrocan Beheer BVMENDELU0
Letní škola ve Zwole 2009/2010PEF,FRRMS0
Stenden UniversityPEF15
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesZF0
Wageningen UniversityZF1