Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Aeres University of Applied Sciences
PEF,AF
5
Bedrocan Beheer BV
MENDELU
0
Letní škola ve Zwole 2009/2010PEF,FRRMS
0
Stenden University
PEF,LDF17
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesZF
0
Wageningen University
ZF
1