Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesZF0