Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Štát:
Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
ZF
0