Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Stát:
Nizozemské království

Název instituce
Rozsah dohodyPočet studentů
Zvolit
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
ZF
0