Zahraničné dohody


Zoznam fakúlt

V stĺpci Odkedy je uvedený dátum začiatku dohody a v stĺpci Dokedy potom dátum ukončenia dohody. Stĺpce Koordinátor programu a Administratíva obsahujú mená pracovníkov, ktorí majú alebo mali danú dohodu na starosti. Stĺpec Počet študentov udáva, koľko študentov sa danej dohody zúčastnilo. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte študentov, ktorí využili danú dohodu.

Dohoda: 63|samoplátce na krátkodobém studijním pobytu
Štát: Holandské kráľovstvo
Inštitúcia: Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

FakultaOdkedyDokedyKoordinátor programuAdministratívaPočet študentovZvoliť
ZF0