Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Fleurop BloemistZF
1
Horti Cept
ZF
1