Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Fleurop BloemistZF1
Horti CeptZF1