Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Štát:
Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Fleurop Bloemist
ZF
1
Horti Cept
ZF
1