Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci
Stát:
Nizozemské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Fleurop Bloemist
ZF
1
Horti Cept
ZF
1