Zahraniční dohody


Seznam fakult

Ve sloupci Odkdy je uvedeno datum zahájení dohody a ve sloupci Dokdy pak datum ukončení dohody. SloupceKoordinátor programu a Administrativa obsahují jména pracovníků, kteří mají či měli danou dohodu na starosti. Sloupec Počet studentů udává, kolik studentů se dané dohody účastnilo. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte studenty, kteří využili dané dohody.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci
Stát: Nizozemské království
Instituce: Fleurop Bloemist

FakultaOdkdyDokdyKoordinátor programuAdministrativaPočet studentůZvolit
ZF1