Agreements with foreign partners


Final report on the abroad placement

Name of student:Ing. Veronika Křenková
 
Home university
Faculty:Faculty of Horticulture
Coordinator:not stated
Another contact person:
 
Host institution
Name of institution:Fleurop Bloemist
Country:Kingdom of the Netherlands
Faculty:
Coordinator:
Address:
E-mail:
Phone:
Fax:
 
Stay from 02/19/2007 till 05/31/2007.
Duration of stay 3.4 months.


Evaluation of the abroad placement


1. Příprava před odjezdem

Doporučený způsob dopravy:
Cena dopravy:
Požadovaný druh pojištění:
Cena pojištění:
Zkušenosti s pojistnou událostí:
Uznává přijímající instituce české zdravotní pojištění:
Jiné požadavky přijímající univerzity:
Důvody zájmu o zahraniční studijní pobyt:
Kde jste získal informace o zahraničním studijním programu:
Absolvoval jste jazykovou přípravu před odjezdem:
Jak dlouho trvala jazyková příprava (v měsících):
Kdo pořádal jazykovou přípravu:
Jaká byla úroveň jazykové přípravy:

2. Přijetí

Studijní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):
Administrativní dokumenty požadované či vystavované při přijetí (kromě Application Form, Learning Agreement a Transcript of Record):
Jaké poplatky byly hrazeny na univerzitě:

3. Ubytování, stravování, místní doprava

Je ubytování pro přijíždějící studenty zajišťováno automaticky:
Poskytuje univerzita ubytování na studentských kolejích:
Uveďte druh, kvalitu, způsob zajištění:
Jiný typ ubytování:
Vybavení bytu, kolejí (vč. informace o dostupnosti Internetu):
Uveďte jiné poznámky k ubytování (možnost vaření, lednice aj.):
Poskytuje univerzita stravování v menze:
Jiný typ stravování:
Uveďte jiné poznámky ke stravování (ceny základních potravin aj.):
Typ místní dopravy:
Typ jízdného a jeho výše:

4. Studium

Jazyk výuky na přijímající vysoké škole:
Způsob a systém výuky na přijímající VŠ:
Systém hodnocení práce studentů (typy zkoušek):
Byli jste začleněni do běžné výuky spolu s domácími studenty:
Pracovali jste samostatně (Ph.D. studenti, příprava DP, projekty):
Používá hostitelská univerzita ECTS:
Studovali jste v rámci speciálních programů pro zahraniční studenty:
Uveďte stručně informace o organizaci studia na zahraniční univerzitě:
Počet dosažených zkoušek:
Počet dosažených zápočtů:
Jiné dosažené výstupy:
Stručně zhodnoťte úroveň výuky:
Stručně zhodnoťte Vaši jazykovou připravenost pro výuku:
Co pro Vás bylo při studiu nejobtížnější:

5. Uznání zahraničního studia domácí univerzitou

Bylo Vám studium v zahraničí na domácí univerzitě uznáno:
Podmínky uznání:
Jakým problémům jste musel čelit:

6. Finance

Orientační cena za ubytování (za den) v místní měně:
Orientační cena za stravování (za den) v místní měně:
Orientační cena za dopravu v Kč:
Další náklady (např. členství ve studentských organizacích, studijní texty aj.) v Kč:
Popište nebo rozveďte tyto další náklady:
Celkové náklady na celý studijní pobyt v Kč:
Kolik procent pokrývá studentský grant na zahraniční pobyt:
Co považujete v dané zemi za finančně neúnosné:
Na čem se dá naopak ušetřit:
V kolika splátkách byla finanční odměna předána:
Jakým způsobem byla finanční odměna předána:
Jaké další zdroje financování studijního pobytu jste použil:

7. Volný čas

Jakým způsobem jste trávil volný čas:
Byl organizován program pro zahraniční studenty na přijímající VŠ:
Forma takového programu:
V jakých studentských organizacích jste působil:
Míra Vaší integrace mezi domácí studenty (1 žádná, 5 velká):
Služby pro studenty:
Možnost sportovního vyžití:
Rozveďte tyto možnosti:
Byl Vám umožněn přístup do knihoven:
Byl Vám umožněn přístup na Internet:
Jakým způsobem (ve škole, v místě ubytování, WiFi apod.):
Možnosti práce v průběhu studia:

8. Rady a tipy pro ostatní studenty

S jakými problémy jste se setkal během zahraničního studia:
S jakými problémy jste se setkal při přípravě cesty:
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal při přípravě cesty:
S jakými pozitivními zkušenostmi jste se setkal během zahraničního studia:

9. Ochota spolupracovat

Jste ochoten spolupracovat se zahraniční kanceláří rektorátu při příjezdu zahraničního studenta:
Jakým způsobem (např. vyzvednout studena na nádraží, ukázat mu koleje a město, podílet se na organizování večírků a exkurzí pro zahraniční studenty apod.):

10. Celkové hodnocení pobytu

Jak celkově hodnotíte studijní pobyt (1 hodně špatné, 5 vynikající):
Slovní hodnocení studijního pobytu (rozveďte):
Návrhy na zlepšení systému zahraničního programu: