Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Aeres University of Applied SciencesMENDELU5
Hogeschool HAS Den Bosch
ZF
3
Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences
MENDELU
4
Wageningen UniversityMENDELU9