Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Aeres University of Applied SciencesMENDELU5
Hogeschool HAS Den BoschZF3
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesMENDELU4
Wageningen UniversityMENDELU9