Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Holandské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Aeres University of Applied SciencesPEF,AF,FRRMS,LDF15
EILC jazykový kurz Nizozemské království
MENDELU
0
HAS University of Applied Sciences
PEF,ZF
0
Hogeschool HAS Den Bosch
PEF,AF,ZF
5
Hogeschool RotterdamPEF1
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesFRRMS,LDF,ZF10
Wageningen UniversityPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF
29