Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát:
Nizozemské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Aeres University of Applied SciencesPEF,AF,FRRMS,LDF15
EILC jazykový kurz Nizozemské království
MENDELU
0
HAS University of Applied SciencesPEF,ZF
0
Hogeschool HAS Den Bosch
PEF,AF,ZF
5
Hogeschool Rotterdam
PEF1
Van Hall Larenstein, University of Applied SciencesFRRMS,LDF,ZF10
Wageningen University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF
29