Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát: Republika Čierna Hora

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
University of Montenegro
MENDELU
0