Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Mongolsko

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Mongolian University of Life Sciences
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Mongolian university of science & technology MUST
MENDELU,REK
3