Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Stát:
Litevská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Aleksandras Stulginskis University
PEF,AF,LDF,REK
0
European Humanities University
FRRMS,REK0
Kaunas Forestry and Environmental Engeneering University of Applied Sciences
LDF,REK
0
Kaunas University of Technology
PEF,AF,LDF,REK
6
Klaipeda Business School0
Klaipeda University
PEF,REK
3
Lithuanian University of Health Science (LSMU)
AF,REK
0
Siauliai UniversityPEF,AF,LDF,REK,ICV1
Šiauliai State CollegePEF,REK0
Vilnius Gediminas Technical University
PEF,FRRMS,LDF,REK
12
Vilnius UniversityPEF,REK2
Vitautas Magnus University
0
Vytautas Magnus University
PEF,REK
2