Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Štát:
Litovská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Klaipeda Business School
MENDELU
0