Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci
Stát: Litevská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Klaipeda Business School
MENDELU
0