Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
51|program Erasmus
Štát:
Litovská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Aleksandras Stulginskis University
PEF
0
Kaunas University of Technology
AF,LDF
8
Klaipeda Business School
PEF8
Klaipeda University
PEF
0
Siauliai University
PEF,AF,FRRMS,LDF,REK,ICV
6
Vilnius Gediminas Technical University
PEF,FRRMS,LDF
3