Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát: Litevská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Aleksandras Stulginskis University
PEF
0
Kaunas University of Technology
AF,LDF
8
Klaipeda Business School
PEF
8
Klaipeda UniversityPEF0
Siauliai University
PEF,AF,FRRMS,LDF,REK,ICV
6
Vilnius Gediminas Technical University
PEF,FRRMS,LDF
3