Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska
Štát:
Lichtenštajnské kniežatstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Liechtenstien University of Applied Sciences (FHL)
MENDELU
2