Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Lotyšská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Baltic International Academy
PEF,REK
1
Daugavpils University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
2
Latvia University of AgricultureAF,LDF,REK5
Turiba University
PEF,REK
9
University of Applied Sciences (EKA)
PEF,REK
0