Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát: Lotyšská republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Baltic International AcademyPEF,REK1
Daugavpils UniversityPEF,AF,FRRMS,REK,ICV2
Latvia University of AgricultureAF,LDF,REK5
Turiba UniversityPEF,REK9
University of Applied Sciences (EKA)PEF,REK0