Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Lotyšská republika

Název instituceRozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Baltic International Academy
PEF,REK
1
Daugavpils University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
2
Latvia University of Agriculture
AF,LDF,REK
5
Turiba UniversityPEF,REK9
University of Applied Sciences (EKA)
PEF,REK
0