Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Lotyšská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Daugavpils University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
University of LatviaPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0