Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Lotyšská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Baltic International Academy
PEF2
EILC jazykový kurz Lotyšská republika
MENDELU1
Latvia University of Agriculture
AF,FRRMS,LDF
4
Turiba University
2