Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Kirgizská republika

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Botanical Garden named after E. Gareyev (National Academy of Science of the Kyrgyz Republic)MENDELU,REK0
Issykul State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Kirghiz State University
MENDELU
1
Kyrgyz State University of I. Arabaev
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
The International Universiy of The Kyrgyz Republic
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0