Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Kórejská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
GyeongSang National UniversityAF0
Kangwon National University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
13
Kyungpook National University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0