Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Carinthia University of Applied Sciences
PEF,REK
9
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBHPEF,REK
2
FH Wien der WKW University of Applied Sciences for Management & Communication
PEF,REK2
FHS Kufstein Tirol Bildungs - GMBH
PEF,FRRMS,REK
15
Johannes Kepler Universität LinzPEF,REK
0
LEOPOLD-FRANZENS-Universität InnsbruckLDF,REK
0
MCI Management Center Innsbruck
PEF,AF,ZF,REK5
Salzburg University of Applied Sciences
LDF,REK
5
Technishce Universitat Wien (TU Wien)
PEF,REK1
Technische Universitat Graz
PEF,REK
0
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
AF,LDF,ZF,REK
19