Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Austrian Institute of Economic ResearchMENDELU,REK0
Austrian Research and Training Centre for Forests
MENDELU,REK0
International Union of Forest Research Organisation
LDF
0
Salzburg University of Applied Sciences
MENDELU,REK0
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
MENDELU
1