Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Rakúska republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Austrian Institute of Economic ResearchMENDELU,REK0
Austrian Research and Training Centre for ForestsMENDELU,REK0
International Union of Forest Research OrganisationLDF0
Salzburg University of Applied SciencesMENDELU,REK0
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) WienMENDELU1