Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBHPEF,FRRMS11
Salzburg University of Applied Sciences
LDF
4
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) WienPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV15
University of Applied Sciences Burgenland
MENDELU
0
University of Graz
MENDELU
0