Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 56|program CEEPUS
Štát: Rakúska republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBHPEF,FRRMS11
Salzburg University of Applied SciencesLDF4
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) WienPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV15
University of Applied Sciences BurgenlandMENDELU0
University of Graz MENDELU0