Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát:
Rakouská republika

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBH
PEF,FRRMS
11
Salzburg University of Applied Sciences
LDF
4
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV15
University of Applied Sciences Burgenland
MENDELU
0
University of Graz
MENDELU
0