Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H.
PEF
2
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBH
PEF
6
FHS Kufstein Tirol Bildungs - GMBH
PEF
4
LEOPOLD-FRANZENS-Universität Innsbruck
MENDELU
0
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
MENDELU
17