Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Rakúska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Carinthia University of Applied SciencesPEF,FRRMS
22
Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H.PEF,FRRMS
16
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBH
PEF,FRRMS
12
FHS Kufstein Tirol Bildungs - GMBHPEF,FRRMS
16
LEOPOLD-FRANZENS-Universität Innsbruck
LDF
6
Salzburg University of Applied SciencesLDF
2
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) WienPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF
27