Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
51|program Erasmus
Stát: Rakouská republika

Název instituce
Rozsah dohodyPočet studentů
Zvolit
Carinthia University of Applied Sciences
PEF,FRRMS22
Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H.
PEF,FRRMS
16
Fachhochschulstudiengange Burgenland GMBH
PEF,FRRMS
12
FHS Kufstein Tirol Bildungs - GMBHPEF,FRRMS
16
LEOPOLD-FRANZENS-Universität Innsbruck
LDF
6
Salzburg University of Applied SciencesLDF2
Universitat fur Bodenkultur (BOKU) Wien
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF27