Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Štát:
Jordánske hášimovské kráľovstvo

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Jordan
PEF,AF,FRRMS,REK
2