Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda: 99|Erasmus Plus
Stát:
Jordánské hášimovské království

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentů
Zvolit
University of JordanPEF,AF,FRRMS,REK2