Zahraničné dohody


Zoznam študentov

Tabuľka obsahuje meno študenta, dátum nástupu a predpokladané ukončenie pobytu a ďalej tiež informáciu o stave pobytu.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Jordánske hášimovské kráľovstvo
Inštitúcia: University of Jordan
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Študent
Identifikácia
Odkedy
Dokedy
Stav
Správa
PZA20. 01. 2018
24. 05. 2018
študent na výjazde
FRRMS N-MTS-MRS prez [sem 1, roč 1]
21. 01. 2018
31. 05. 2018
ukončený